Pordalab Rehearsals: Sulong

Pordalab Rehearsals: Sulong

Sulong! Kami po ulit ang Pordalab, umaawit ng mga awiting pampuso at pambayan! Video ay kuha ng aming dakilang Marionager Maraming salamat RedVerb Studio!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *