Migranteng Pilipino

Migranteng Pilipino

Migranteng Pilipino was composed for Toronto based radio program Radyo Migrante at CHRY FM. Naisulat ito noong 2014 pa. A tribute to the hardworking Filipinos abroad.

MIGRANTENG PILIPINO
Music, Lyrics, and Arrangement by Karl Ramirez (2014)

Saan mang dako ng mundo
May migranteng pilipino
Nag-aalab ang puso
Woah
Sino ba naman ang masayang
Ang minamahal ay iwan
Apang ang buhay isugal
At makipagsapalaran
Woah

Mabuhay ka migranteng pilipino
Walang hindi magagawa
Hangad ay pag-unlad ng bansa
Mabuhay ka migranteng pilipino
Walang hindi magagawa
Kung magkakaisa ang migranteng Pilipino

Saan mang dako ng mundo
Lahat ng api at inabuso
Isa ang inyong puso
Woah
Magkakaiba magkaisa dahil pare-pareho ang problema
Mas matatag kung tayo ay
Magsasama-sama sama
Woah

Mabuhay ka migranteng pilipino
Walang hindi magagawa
Hangad ay pag-unlad ng bansa
Mabuhay ka migranteng pilipino
Walang hindi magagawa
Hangad ay pag-unlad ng bansa
Mabuhay ka migranteng pilipino
Walang hindi magagawa
Hangad ay pag-unlad ng bansa
Mabuhay ka migranteng pilipino
Walang hindi magagawa
Kung magkakaisa ang migranteng Pilipino

Saan mang dako ng mundo
Woah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *