Kalahati ng Mundo

Kalahati ng Mundo

Kalahati ng Mundo is our ode to the women of the world. This song release feature Det Neri’s watercolor artwork Matabagka and John NL Leyson’s Mayari baybayin. (Looking for more free Pordalab MP3s?)

We support a just and equal world where women have equal access to information and are given equal opportunities for education, decent working conditions, and leadership at work and in the community; where women and girls are free from hate, violence, exploitation, and discrimination anywhere, everywhere. Kalahati ng Mundo is our band’s simple contribution to advancing Oxfam Philippines’ advocacy #WeMakeHerstory.

The song art, Det Neri’s Matabagka, is rendered in watercolor and ink on 9×12 paper and is part of FO(U)R WOMEN Sining ng Apat na Babae para sa Kababaihan. Here’s what Det wrote about Matabagka:

SI MATABAGKA AT ANG TANGKANG PANANAKOP NG BATHALA NG HANGIN

Matatagpuan sa epiko ng mga Talaandig ang kabayanihan ni Matabagka. Siya ang natatanging mandirigma na nangahas lumaban sa tangkang pananakop ng bathala ng hangin na si Inhampang Ko Nabayaw. Lulan ng sadok o ang lumilipad na salakot, nilakbay ni Matabagka ang pitong suson ng langit upang makuha sa bathala ang taklubu na naglalaman ng pinakamababangis na bagyo at baklaw na sisidlan naman ng ipoipo. Nabighani sa kaniya si Inhampang at sapilitan siyang pinakasalan. Ngunit nang makahanap ng pagkakataon, nilagyan ni Matabagka ng pampatulog ang mamaon o nganga na para sa bathala, at tumakas siyang bitbit ang taklubu at baklaw. Sinubukang habulin ng mga kawal si Matabagka subalit hindi sila nagtagumpay. Kaya inutusan ni Inhampang ang hangin na pabagsakin ang sadok ng dalaga. Noon lamang siya naabutan. Pero hindi natinag si Matabagka. Gamit ang sugopos o maliit na kutsilyong panghabi ng ratan, mag-isang hinarap ni Matabagka ang libo-libong mandirigma ni Inhampang. Tila damong dansuli na umiindayog sa ihip ng hangin ang bawat pag-unday at pagtarak ni Matabagka na nagpapabagsak sa mga kawal. Mahabang panahon ang nagugol sa walang-hintong labanan kaya’t nangitim nang husto ang dalaga mula sa pagkakabilad sa araw. Hindi naglaon ay napukaw ang sambayanan ng Nalandangan at nagpasyang tumindig sa tabi ni Matabagka upang sama-sama nilang gagapiin ang tangkang pananakop ng bathala ng hangin.

Mayari Baybayin is a font design developed by John Leyson based on the native Filipino script and inspired by Mayari, Filipino warrior goddess of the moon.

This slideshow requires JavaScript.

Kalahati ng Mundo was originally recorded and released in 2014 by Karl Ramirez and became part of an award-winning documentary Walang Rape sa Bontok.

This new release was recorded at the CStudio with SQOE and Stadd guitars, and Armada Cymbals.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *