Kalahati ng Mundo

Kalahati ng Mundo

Kalahati ng Mundo is the official sound track of 2015 Gawad Urian awardee for Best Documentary Walang Rape sa Bontok. This was written in March 2014, women’s month.

KALAHATI NG MUNDO (March 2014)
by Karl Ramirez

Kalahati kayo ng mundo
kahati sa liwanag
sa bawat pag-ikot nito

Kalahati kayo ng mundo
ngunit sa inyo pinaangkin
ang buong lungkot ng dilim

Kayo’y aming mamahalin
Panata yan walang atrasan
Handa kami sa tungkulin
Kung sana nga’y ligawan kayong lahat ay maari
Upang matigil na ang lahat ng pang-aapi

Kungsabagay di sigurado
na kung ligawan kayo’y pang-aapi
ay matigil na sa mundo

Baka iba ang dapat naming gawin
kung talagang in love diba
pananaw ay dapat naming baguhin

Kayo’y aming mamahalin
Panata yan walang atrasan
Handa kami sa tungkulin
Kung pagmamahal sa inyong lahat ay maari
Baka sakali matigil na ang pang-aapi

Kalahati kayo ng mundo
ngunit ang pang-aapi’y madalas
lumalagpas sa inyong pagkatao

Kayo’y aming mamahalin
Panata yan walang atrasan
Handa kami sa tungkulin
baka naman hindi panliligaw ang solusyon
ang kailangan kasi ng mundo ngayon ay
rebolusyon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *